SZOFTVERFEJLESZTŐ

(OKJ 54 213 05)

Jelentkezés (9 hónap; hetente kedd, csütörtök /2x4 óra/)

SZOFTVERFEJLESZTŐ TANFOLYAM (OKJ 54 513 05)

Nyilvántartásba vételi szám: E-001578/2017/A002

Tanfolyam helyszíne: 1087 Budapest, Százados út 8-10.

A képzés tervezett kezdési ideje: 2019.02.12. (legalább 10 fő esetén)

Képzési idő: 9 hónap + vizsga

OKJ vizsga tervezett időpontja: 2019. október

A képzés formája: távoktatás (192 óra kontakt + 768 óra önálló felkészülés)

Heti óraszám: 8 óra

Oktatási időpontok (heti 2 alkalom; 2x4 óra):

Kedd (17:00-20:10),

Csütörtök (17:00-20:10)

Képzési költség (mely nem tartalmazza a vizsgadíjat):

A) egy összegben történő befizetés esetén 270.000 Ft

B) részletfizetés esetén 300.000 Ft

- képzési előleg (beiratkozáskor): 60.000 Ft

- további részletfizetési időpontok (6 x 40.000 Ft):

- 2019. március 7.,

- 2019. április 4.,

- 2019. május 9.,

- 2019. június 6.,

- 2019. július 11.,

- 2019. szeptember 5.

A képzést lezáró modulzáró vizsga díja: 0 Ft
OKJ vizsgadíj: 55.000 Ft
 
A képzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. A Szoftverfejlesztő készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- szoftvereket telepíteni, használni;

- irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni és használni;

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- erőforrást és időszükségletet meghatározni;

- alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;

- feltérképezi az infokommunikációs környezetet;

- programintegrációs feladatot végezni;

- programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);

- adatbázisokat tervezni és kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
10815-16 Információtechnológiai alapok - szóbeli
11997-16 Hálózati ismeretek I. - gyakorlati, írásbeli (online teszt)
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés - gyakorlati, írásbeli (online teszt)
11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv - szóbeli
12011-16 Szoftverfejlesztés - gyakorlati, írásbeli (online teszt)
12012-16 Webfejlesztés I. - gyakorlati, írásbeli (online teszt)
11498-12 Foglalkoztatás I. - írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. - írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett, grafikus felületű alkalmazást készít a 12011-16 „Szoftverfejlesztés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett web programozási feladatot old meg számítógépen a 12012-16 „Webfejlesztés I.” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja és megvédi az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szoftverfejlesztés és Webfejlesztés I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12011-16 „Szoftverfejlesztés” és a 12012-16 „Webfejlesztés I.” modulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az 11999-16 „Informatikai szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %